Personifiering

Vi kan hjälpa er på flera sätt att personifiera era trycksaker.

Inkjet

Vi har flera olika inkjetlinjer som vi kan använda på ett optimalt sätt.
Bl.a kan vi printa på flera ställen i en folder allteftersom den viks ihop.

men lika vanligt är att vi adresserar vykort, kuvert, tidningar mm.

Laser
Vi har en högvolymsmaskin för laserprint i svart 1+0 /1+1
Här hjäper vi dig med mera och fler variabler än vad som är möjligt i Inkjettekniken.

 

Följ oss på Youtube. Där lägger vi upp videoklipp från vår produktion.