Tetab Unimailer system.

Vår Unimailermaskin är en effektiv produktionslinje för specialtrycksaker.
Ta hjälp av oss om du behöver trycksakslösningar utöver det vanliga. 
Många har problem med att hitta leverantörer som kan producera trycksaker med olika funktioner. 

På tetab får du tillgång till vår kompetens i kombination med unik maskinutrustning. 

Typiska produktioner är Mailerlösningar som av ett enda ark blir brev,svarsdel, kuponger och kuvert, allt producerat från en enda arkdel. Produktion av olika konvolut och fickor, förpackningar, Applicering av plastkort, varuprover mm i och på trycksaker.

Vill du veta mer om våra möjligheter så slå en signal
till Jörgen på telefon 0760 50 10 35

Följ oss på Youtube. Där lägger vi upp videoklipp från vår produktion.