Tetab Unimailer system.

Är en effektiv produktionslinje för specialtrycksaker.
Ta hjälp av oss om du behöver trycksakslösningar utöver det traditionella. Många har problem med att hitta leverantörer som kan producera trycksaker med olika funktioner. 

I vårt system så får du tillgång till mänsklig kompetens i kombination med unik maskinutrustning. 

Typiska produktioner är Mailerlösningar som av ett enda ark blir brev,svarsdel, kuponger och kuvert, allt producerat från en enda arkdel. Produktion av olika konvolut och fickor, förpackningar, Applicering av plastkort, varuprover mm i och på trycksaker.

Vill du veta mer om våra möjligheter så slå en signal
till Anders 073 600 96 80

Följ oss på Youtube. Där lägger vi upp videoklipp från vår produktion.